Svarbu!

Bauda – iki 240 eurų

Policijos pareigūnai atkreipia dėmesį, kad už virtualioje erdvėje atliktus neteisėtus veiksmus taip pat teks atsakyti. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas užtraukia baudą iki 240 eurų.

Policija ragina rimtai žiūrėti į nuotolinį mokymąsi ir pataria:

1. Mokiniams niekada neperduoti savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti Jūsų duomenys.

2. Online pamokose bendrauti mandagiai ir draugiškai.

3. Nesiuntinėti iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.

4. Tėvams domėtis ugdymosi procesu, pakontroliuoti jo eigą.

5. Mokytojams šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos.

6. Netoleruoti elektroninių patyčių‼️ Nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo. Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis per www.epolicija.lt